Styrelsen

 

Ordförande        Lennart Brandström

 

Ledamot             Ingela Nordqvist    

  

Ledamot             Åke Jansson

 

Ledamot             Kickan Brandström

 

Sekreterare        Johan Norin

 

 

Valberedning

 

Göran Carlsson              goran.carlsson2  hotmail.se

Sibbe Brandström         sibbe  kometerna.se

 

 

Revisor

Lena Carlsson            lena.carlsson2 hotmail.se

 

 

 

 

 

070-7441115         lennart  kometerna.se

 

070-2713825         ingela  kometerna.se

 

070-3315849         ake  kometerna.se

 

070-7442530          info  kometerna.se

 

072-2198955           johan@kometerna.se

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Stöd oss

   212-8171

  123 653 71 12